výroba

Antuku vyrábíme výhradně ze staré pálené střešní krytiny, nikoli z cihel či jiných příměsí, které by mohly zhoršovat kvalitu antuky a její vyvážené hydroskopické vlastnosti.

Velkou předností je, že naše výroba není automatizovaná.  Se surovinou se manipuluje ručně, zpracovává se tradiční cestou, drcením na kolovém mlýně.

Tento postup umožňuje pálený střep před zpracováním kontrolovat, třídit a podle potřeby míchat. Tím jsme schopni zajistit, že naše antuka je čistá, bez nežádoucích příměsí a řádně promísená. Tím je dosaženo  všech požadovaných vlastností antuky, její pórovitost, pružnost a propustnost.

Specializujeme se na výrobu tenisové antuky s frakcí v rozsahu 0 – 2 mm, s vysokým podílem pudru.

Po dohodě jsme schopni dodat antuku Vámi požadované „ostrosti“, tzn. s vyšším podílem zrn do velikosti až 2,5 mm.