ceník

 

 

CENY ANTUKY PLATNÉ   OD 1.5.2013 Jednotka Bez DPH  Daň 21% Cena celkem
Pytel Kus 74,- 16,- 90,-
Pytlovaná Tuna 2 220,- 467,- 2 687,-
Pytlovaná balená Tuna 2 280,- 479,- 2 759,-
Volně ložená Tuna 1 900,- 339,- 2 299,-
Nakládka volné antuky 10 tun 400,- 84,- 484,-
Nakládka pytlované antuky 10 tun 300,- 63,- 363,-