ceník

         
Ceny antuky platné
 od 4. 4. 2022
Jednotka Bez DPH Daň 21% Cena celkem
Pytel Kus 91,- 19,- 110,-
Pytlovaná Tuna 2 730,- 573,- 3 303,-
Pytlovaná balená Tuna 2 810,- 590,- 3 400,-
Volně ložená Tuna 2 400,- 504,- 2904,-
Nakládka volné antuky 10 tun 400,- 84,- 484,-
Nakládka pytlované antuky 10 tun 300,- 63,- 363,-