ceník

         
Ceny antuky platné
 od 1. 4. 2019
Jednotka Bez DPH Daň 21% Cena celkem
Pytel Kus 82,- 17,- 99,-
Pytlovaná Tuna 2 460,- 517,- 2 977,-
Pytlovaná balená Tuna 2 520,- 529,- 3 049,-
Volně ložená Tuna 2 100,- 441,- 2 541,-
Nakládka volné antuky 10 tun 400,- 84,- 484,-
Nakládka pytlované antuky 10 tun 300,- 63,- 363,-